logo

Prywatny Gabinet Okulistyczny

dr n. med. Lucyna Łuksza
specjalista chorób oczu

banner

Zakres Usług


Poradnia świadczy usługi prywatnie i w ramach kontraktu z

 • Lekarz przeprowadza badania dorosłych i dzieci

 • Leczenie i profilaktyka chorób oczu

 • Pełne badanie okulistyczne ( ocena ostrości widzenia, pomiar ciśnienia śródgałkowego, badanie przedniego odcinka i dna oka)

 • Dobór okularów

 • Komputerowe badanie pola widzenia

 • Kwalifikacje do leczenia operacyjnego

 • Badania profilaktyczne

 • Badania okulistyczne pracowników kwalifikujące do pracy (m. in. przy monitorach ekranowych, kierowcy)


Klauzula Informacyjna zgodna z RODO

 • Administratorem Pani/a danych osobowych jest NZOZ Lekarze Specjaliści Chorób Oczu Reda. Lucyna Łuksza z siedzibą w Redzie 84-240, ul. Obwodowa 35E/L/C10 tel.: 58 740 60 06
 • W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się drogą elektroniczną e-mail: okulista.reda@wp.pl
 • Dane będą przetwarzane w celu udzielania świadczeń zdrowotnych na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 • Odbiorcami Pani/a danych osobowych będą podwykonawcy naszych usług czyli podmioty , z którymi zawarto umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych np. firma prowadząca obsługę księgową, obsługę informatyczną, lekarze lub placówki medyczne, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, np. sądy, organy ścigania, Urząd Skarbowy.
 • Dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa i zgodnie z Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r., w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2010, nr 252, poz. 1697 ze zmianami).
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego kontrolującego sposób przetwarzania danych osobowych.
 • Administrator informuje także o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji w celu udzielania świadczeń medycznych.